Opvangcentra

Dierenopvang Amsterdam
Ookmeerweg 271
1067 SP Amsterdam
0900-2007207


Vogel – egel opvang de Bonte Piet
Broerdijk 32a
1679 Midwoud
0229-59 18 56


Vogel en zoogdieren opvang “de Toevlucht”
Bijlmerweide 1
1103 RR Amsterdam
020-60 01 144


Katten asiel A’dam Noord/Oostzaan
Zuideinde 220
1511 GM Oostzaan
020-63 35 400


Asiel ’t Kalf Zaandam
Dr. HG Scholtenstraat 38
1509 AR Zaandam
075-61 63 20 4


Asiel Zaandam
Ringweg 272
1507 BN Zaandam
075-61 66 12 3


Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burgemeester ten Holteweg 47
7751 CR Dalen
0524-291773


Stichting de moderne papegaai
Ridderkerk
info@modernepapegaai.nl
www.demodernepapegaai.nl