Het bestuur

Voorzitter:

Dhr. J.W.Langereis
Secretaris/penningmeester: Dhr. C.T van Dijk
Bestuurslid: Mw. M.F. Langereis

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord West Holland onder nummer 41234179

RSIN/fiscaalnummer: 8146.79.997. B01

 

Het beloningsbeleid

1 lid van het bestuur geniet geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

1 bestuurslid is voor 40 uur per week in loondienst bij de stichting.

1 bestuurslid is voor 8 uur per week in loondienst bij de stichting 

Beleidsplan 2019-2024

Balans 2020