Zonder u als begunstiger geen dierenambulance Waterland?!

Geplaatst op 07-05-2019

Waarom donatie's, giften en legaten zo belangrijk voor Stichting Dierenambulance Waterland zijn!

Onze maandelijkse vaste lasten van huur, verzekeringen, energiekosten, telefoon/internetkosten, personeelskosten, dierverzorgingskosten, brandstof en onderhoud van de ambulances, kantoormiddelen en onvoorziene uitgaven worden steeds meer.
Om de maandelijks vaste lasten van +/_ € 10.000,00 te betalen zou het zeer wenselijk zijn als wij zo’n 9000 donateurs hebben die minimaal € 12,50 per jaar doneren.
Helaas komen wij bij lange na niet in de buurt van dit donateursaantal.
In de crisisjaren is het donateursaantal geslonken en dat begrijpen we. Maar sinds de opkomst van Dierenlot zien we de terugloop helaas nog verder achteruit lopen.
En dat baart mij nog de meeste zorgen. Wij horen zo vaak: maar ik ben lid van Dierenlot dus ik steun jullie toch?!
NEE beste mensen. Geld geven zij niet, vaste lasten betalen zij niet.
En daar gaat het nu om, zonder u als donateur, als begunstiger wordt het voor ons erg moeilijk het hoofd boven water te houden.
Als u wil dat wij ons werk kunnen blijven doen, dieren helpen waar anders niet (meer) naar omgekeken wordt, geef uw steun en wordt donateur van Stichting Dierenambulance Waterland.
Een honden/katten opvang is er niet, knaagdierenopvang is er niet, vogelopvang is er niet.
Dierenambulance Waterland is nog de enige instantie waar u op kan rekenen. U wilt toch niet dat deze ook zal verdwijnen?!

Via het kopje "Doneren" op onze website is het mogelijk om donateur te worden maar een eenmalige gift mag natuurlijk ook. U bent niets verplicht.

 

Terug naar het overzicht